Strona Główna

POLSKI KLUB DYPLOMOWY

 Celem działalności jest popularyzacja krótkofalarstwa polskiego oraz propagowanie polskich dyplomów. Członkiem SPAC może zostać nadawca, nasłuchowiec, który wykaże iż spełnił wymogi Regulaminu Klubu.

 

SPAC – SP AWARD CLUB

Polish diploma club SPAC. The aim of the club’s activities is popularisation of polish amateur radio and popularisation of polish diplomas. A member of SPAC could be an operator or a radio monitor which proves that he completed requirements of the club statute.