PROGRAM DYPLOMOWY KMP

 

PROGRAM DYPLOMOWY KMP
– KORONA MIAST POLSKI

W programie wyróżnionych jest 40 największych miast Polski.
Dyplomy w formacie A5.

Warunki ogólne:
– termin: od 01.01.1970
– pasma i emisje dowolne
– dla stacji SP – muszą to być różne stacje
– dla stacji EU/DX – z tą samą stacją można powtórzyć QSO na innym paśmie lub innym rodzajem emisji.
– koszt dyplomu – 5 Zł
wykaz miast programu KMP
DMP HONOR ROLL – wyróżnienie specjalne za zdobycie wszystkich dyplomów.