PROGRAM DYPLOMOWY DMP

PROGRAM DYPLOMOWY DMP
– DYPLOM MIASTA POLSKI

Do dyplomów zalicza się QSO/SWL z miejscowościami,
które mają nadane prawa miejskie.

Warunki ogólne:
– termin: od 01.01.1970
– pasma i emisje dowolne
– koszt dyplomu – 9 ZŁ

Dostępne są dyplomy:
DMP-50 ; DMP-100 ; DMP-200 ; DMP-350 ;
DMP-500 ; DMP-650 ; DMP-750 ; DMP-850

UWAGA: należy zwrócić uwagę, że niektóre miejscowości prawa miejskie mają nadane później, informację o dacie przyznania praw miejskich można znaleźć w wykazie miast programu DMP  ( wykaz w pliku DMP – 923.xls ).

Stan na dn. 01.01.2017
– 923 miasta z nadanymi prawami miejskimi

DMP-900 HONOR ROLL – wyróżnienie specjalne
DMP-ALL HONOR ROLL #1 – wyróżnienie specjalne